Kunstnersammenslutningen K21

Formand

Lene Enggaard

52 53 01 14

mail: leneenggaard@hotmail.comNæstformand

Mette Hoppensach Sommer

Mobil: 4045 3775

mail: hoppensach@gmail.com


Bestyrelsesmedlem 1.Suppleant

Grete Sundbro

28 19 45 33

Redaktør KOSTEN

Materiale til KOSTEN 

mail: grannex@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem 2.Suppleant 

Birgit Rathje

23 98 33 99

mail: birrathje@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Ruth Jensen

mobil 2578 9128

mail: ruthjen@gmail.com.


Bestyrelsesmedlem

Lone Meldgaard

42 52 90 99

mail: lm.merope@gmail.com

Kasserer 

Bestyrelsesmedlem

Laust Andersen

K21 Bankkonto: reg.nr. 1329 kontonr. 8129195127

indmelding mobilepay: 25939


webmaster: Torben Strøm   22 45 16 28


Tryk: Tage Kern, ABC Lyskopi & Repro

Ansøgning om medlemskab K21: Send en mail til kasserer Lone Meldgaard   

 tlf. 42 52 90 99             mail  lm.merope@gmail.com

Medlemskab indmeldelse:   kr. 350,00 + indmeldelsesgebyr  50,00     -   

årlig kontingent senest  1. Januar kr. 350,00