Kunstnersammenslutningen K21

Kunstnersammenslutningen  K21

K21 Formål


Vores formål er gennem sin virksomhed at skaffe udstillingsmuligheder for medlemmerne og være bindeled mellem dem.


K21 udgiver et medlemsblad, der tilsendes alle medlemmer 5 gange om året, der bla. indeholder oplysninger om de kommende aktiviteter, korte artikler samt værker fra medlemmerne.


K21´s årlige begivenheder:


* Vinterudstillingen på Hvidovre Hovedbibliotek


* Sommerudstillingen i Helligåndshuset på Strøget


* Temaudstillingen forskellige steder

Kunstnersammenslutningen K21 er stiftet i 1986 af 21 aktører.


I dag tæller K21 ca. 100 medlemmer