Kunstnersammenslutningen K21

Formand

Gabriela Strøm 

22 77 33 05

mail: gabrielagiraf@gmail.com


Sommerudstilling Helligåndshuset

Gabriela Strøm

Næstformand:

Bente Gammelgaard

20 16 76 05


mail: bente.gammelgaard43@gmail.com


Bestyrelsesmedlem Suppleant

Anne Petit Tørslev-Thomsen

26 73 75 91 


mail: itonpetit@gmail.com


Redaktør KOSTEN


arrangør af Vinterudstillingen Hvidovre Bibliotek


Bestyrelsesmedlem

Grete Sundbro

2819 4533


Mail: grannex@hotmail.com

Suppleant

Bestyrelsesmedlem

Tomas Eriksson

31 36 75 05

mail: gladakonsten@gmail.com


arrangør Temaudstillingen

Bestyrelsesmedlem

Lone Meldgaard

42 52 90 99


mail: Im.merope@gmail.com


Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Marianne Ilnæs


61 60 22 39


mail: kukikassen@gmail.com


Materiale til KOSTEN sendes til Anne Petit


K21 Bankkonto: reg.nr. 1329 kontonr. 8129195127

indmelding mobilepay: 25939


webmaster: Torben Strøm   22 45 16 28


Tryk: Tage Kern, ABC Lyskopi & Repro