Kunstnersammenslutningen K21

Formand: Laust Andersen

30 31 41 18

laustand@andersen.mail.dk


Vinterudstillingen Hvidovre Bibliotek

Næstformand: Gabriela Strøm 

22 77 33 05

gabrielagiraf@gmail.com


Sommerudstilling Helligåndshuset

Gabriela Strøm

Bestyrelsesmedlem: Tomas Eriksson

31 36 75 05

gladakonsten@gmail.com


Temaudstillingen

Bestyrelsesmedlem:

Anne Petit Tørslev-Thomsen

26 73 75 91 

itonpetit@gmail.com

KOSTEN &Vinterudstillingen Hvidovre Bibliotek


Bestyrelsesmedlem:

Lone Meldgaard

42 52 90 99

lm.merope@gmail.com


Kasserer

Bestyrelsesmedlem: Yvonne Wiese

61 26 16 52   

ytw@hotmail.com


Materiale til KOSTEN sendes til Anne Petit

K21 Bankkonto: reg.nr. 1329 kontonr. 8129195127

mobilepay: 25939

tildmelding udstilling mobilepay 79952

Layout og redigering: Anne Petit

web: Torben Strøm

Tryk: ABC Lyskopi & Repro